10 % konflikta nastane zaradi razlik v mišljenju in 90% zaradi načina komunikacije.