Psihološka pomoč za

Mladostnike

Nevrolingvistično programiranje (NLP) je študij (sklop teoretičnih znanj in praktičnih pristopov), ki proučuje vzorce oz. programe, ki se oblikujejo v interakciji med možgani, jezikom in telesom.

Odrasle

Nevrolingvistično programiranje (NLP) je študij (sklop teoretičnih znanj in praktičnih pristopov), ki proučuje vzorce oz. programe, ki se oblikujejo v interakciji med možgani, jezikom in telesom.

Otroke

Nevrolingvistično programiranje (NLP) je študij (sklop teoretičnih znanj in praktičnih pristopov), ki proučuje vzorce oz. programe, ki se oblikujejo v interakciji med možgani, jezikom in telesom.

Pozdravljeni. Sem Romana Grošelj. Kako vam lahko pomagam?

Sem univerzitetna diplomirana psihologinja. Zelo uživam tako v vlogi psihologinje, svetovalke – edukantke kognitivno vedenjske terapije, kot v vlogi predavateljice in stalno učeče se posameznice. Znanje mi pomaga, da svoje poklicno poslanstvo dobro opravljam, nenazadnje pa mi znanje pomaga tudi v osebnem življenju; življenje je resnično polno izzivov in preizkušenj.

Poleg predavanja psihologije in svetovalnega dela na gimnaziji imam veliko izkušenj tudi z delom z otroki s posebnimi potrebami na osnovni šoli, saj sem na različnih osnovnih šolah opravljala ure dodatne strokovne pomoči ter svetovalno delo.

Kaj delam?

Kognitivno vedenjska terapija (KVT)

Kognitivno vedenjska terapija (KVT) je sklop psiholoških pristopov (tehnik, strategij), ki so usmerjene na posameznikovo čustvovanje, misli in vedenje ter doseganje želenih pozitivnih sprememb na teh področjih.

Nevrolingvistično programiranje (NLP)

Nevrolingvistično programiranje (NLP) je študij (sklop teoretičnih znanj in praktičnih pristopov), ki proučuje vzorce oz. programe, ki se oblikujejo v interakciji med možgani, jezikom in telesom.

Psihološko svetovanje in psihoterapija

S svojim znanjem in izkušnjami lahko mladostnikom, otrokom in odraslim pomagam, da premostijo težave v različnih situacijah.

Aktualne rešitve za aktualne težave

Vsebina predavanja: mladostništvo, kriza identitete, učna motivacija in kako pomagati otrokom in mladostnikom pri dvigu učne motivacije, postavljanje ciljev in organizacija časa, vloga staršev v procesu učenja.

Izvajam različne vrste psiholoških testov

Pri svojem delu uporabljam psihološke teste (teste osebnosti in teste sposobnosti) ter ostale standardizirane vprašalnike in ocenjevalne lestvice..

Razvijajte spretnosti in veščine za nadaljnje poklicno delovanje

Supervizija je sklop metod, ki pod vodstvom supervizorja omogočajo strokovnjakom različnih področij učenje, profesionalni razvoj in razbremenitev na delovnem mestu.

Vsaka pot se začne s prvim korakom. Začneva?

Knjigarna

Izkoristi priložnost

Video seminar za vsakogar “Poišči svoj najboljši jaz”.

Do 1. oktobra BREZPLAČNO!

Posebna ponudba

Učenje je lahko tudi užitek!

Za navdih ...

Ljudje najmanj pazijo na tisto, kar bi si hoteli najdalj ohraniti: lastno življenje. (Jean de La Bruyere)

Kako učinkovite so psihološke terapije?

Pri svojem delu izkušnje, ki sem jih pridobila tekom 17 let dela v šolstvu, povezujem in dopolnjujem z znanjem iz dodatnih izobraževanj ter kot edukantka izobraževanja za kognitivno vedenjskega terapevta (supervizijska stopnja).

Pri svojem delu sledim načelom kodeksa psihološke etike, ki je v celoti predstavljen na naslednji povezavi: KODEKS POKLICNE ETIKE PSIHOLOGOV.

Delujem v skladu z osnovnim spoštovanjem človekovih pravic ter po načelu popolne zaupnosti in anonimnosti.

0
Zaupnost

Zaupnost

0
let dela v šolstvu

Let dela v šolstvu

0

Več kot 500 ur dodatnega izobraževanja

0
Zaupnost

Individualen pristop

Ne čakaj na boljše življenje.

Ustvari si ga danes!

Pokličite
041532972

Tudi po Skypu Pomoč na daljavo

Za srečanje z menoj, mi prosim posredujte vaše kontaktne podatke, tako da izpolnite spodnji obrazec. Hvala vam!