Nekaj besed o superviziji

Supervizija je sklop metod, ki pod vodstvom supervizorja omogočajo strokovnjakom različnih področij učenje, profesionalni razvoj in razbremenitev na delovnem mestu.

Cilj supervizije učiteljev je, da na podlagi konkretnih situacij iz prakse (v interakciji z učenci, starši, sodelavci in nadrejenimi) razvijajo samorefleksijo ter na podlagi konstruktivne povratne informacije ostalih udeležencev doživijo uvid, ki jim pomaga razvijati spretnosti in veščine za nadaljnje poklicno delovanje. Nenazadnje je cilj tudi učinkovitejše soočanje s stresom, kar je velika dolgoročna investicija vase. Osebna problematika udeležencev je obravnavana do te mere, kolikor je to potrebno oz. povezano z dogajanjem v poklicnem življenju.

Vloga supervizorja je: moderira proces, ohranja empatijo in popolno medsebojno zaupanje; skrbi, da proces teče strokovno in v skladu s cilji supervizije, skrbi za spoštovanje osebne integritete vseh udeležencev in sprotno evalvacijo supervizijskega procesa.

Supervizija je najbolj učinkovita, če poteka kontinuirano in sistematično v enaki zasedbi. V centru Identiteta supervizija za učitelje poteka enkrat tedensko 2 uri, torej 120 minut z vmesnim odmorom. Število srečanj za zaključeno skupino učiteljev različnih šol je 10, skupno torej 20 ur. Ob vnaprejšnji prijavi se skupina oblikuje, vmesne priključitve skupini niso možne.