V svoji svetovalnici izvajam psihološko svetovanje za odrasle ter mladostnike. Psihološko svetovanje je proces, ki poteka med klientom in terapevtom, temelji na zaupnem pogovoru z namenom doseganja pozitivnih sprememb v klientovem doživljanju, vedenju. Izhajam iz osnovnih humanističnih paradigem (človek je celostno bitje; subjektivno doživljanje posameznika in njegov notranji svet sta edinstvena in ključna v procesu psihološkega svetovanja; na človekovo osebnost vpliva mnogo dejavnikov, vendar pa je v osnovi človek bitje, ki ima svobodo in izbiro, da na svoje življenje vpliva; vsak posameznik je torej dober in zmožen spremembe). Spremembe so možne v okolju, ki posameznika sprejema, je zanj varno in do njega spoštljivo.

Delujem v skladu s KODEKSOM PSIHOLOŠKE ETIKE. Pričakujete lahko profesionalen odnos, ki temelji na zaupnosti in anonimnosti. Storitve so samoplačniške. Ura psihoterapije (55 min) stane 60 EUR, uvodni razgovor pa 50 EUR.

Psihoterapija pomaga pri:

  • poznavanju in sprejemanju samega sebe,
  • predelovanju vsebin iz preteklosti,
  • odpravljanju psihosomatskih težav,
  • odpravljanju posameznih simptomov, ki ovirajo naše življenje
  • izboljšanju medosebnih odnosov,
  • dvigu kakovosti življenja,
  • postavljanju ciljev in sprejemanju odločitev.

Psihoterapija - pogosta vprašanja:

Odvisno od klientovih želja in pričakovanj. Čas trajanja psihoterapije je klientova osebna
odločitev.

Psihoterapija deluje počasi, korak za korakom in posamične spremembe boste morda hitro
opazili, večje spremembe pa se pokažejo skozi čas, odvisno tudi od terapevtskih ciljev. Delo »na sebi« je poglobljen proces in nasilno pričakovanje »rezultatov« lahko deluje celo
nasprotno. Predstavljajte si, da veliko ladjo, ki že dolgo pluje v isti smeri (kot recimo vaše
življenje) počasi začnete obračati. Morda se vam bo najprej zdelo, da se nič ne dogaja,
sčasoma pa boste ugotovili, da ste korenito spremenili smer.

Če je terapevt ustrezno usposobljen, v procesu stalne supervizije in izobraževanja ter dela po načelu kodeksa psihološke etike, potem lahko pričakujete profesionalen odnos, kar pomeni tudi, da vas bo terapevt usmeril po pomoč drugam, v kolikor bo presodil, da vaše težave presegajo njegove kompetence.

Ne. Ravno nasprotno. Vaša odločitev, da svoje življenje izboljšate tudi s pomočjo
psihoterapije, je znak vašega poguma, motivacije, velike odgovornosti do sebe in drugih.

Ali si pripravljen transformirati svoje življenje?