Kdaj psihodiagnostika?

Psihološko testiranje izvajam na osnovnih šolah in sicer v procesu identificiranja nadarjenih učencev, prav tako lahko s pomočjo psiholoških testov (osebnosti in interesov) pomagam pri poklicnem usmerjanju mladostnikov ob koncu srednje šole.