Welcome!

Psihoterapijo uporabljam kot …

Sem Romana Grošelj, univerzitetna diplomirana psihologinja.

Po zaključenem študiju psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani sem opravila praktikum 1 in praktikum 2 iz kognitivno vedenjske terapije, trenutno pa sem vključena v supervizijsko stopnjo izobraževanja za kognitivno vedenjskega terapevta. Zaključila sem dve stopnji izobraževanja iz nevrolingvističnega programiranja in pridobila naziv NLP Mojster Praktik pri mag. Janiju Prgiću. (Janijeva spletna stran …).

Zaključila sem tudi šolo za ravnatelje z opravljenim ravnateljskim izpitom in si tako pridobila osnovna znanja za vodenje neprofitnih organizacij.

Poleg navedenih izobraževanj sem opravila tudi veliko krajših izobraževanj (NLP kreativne tehnike, trening asertivnosti, izobraževanje iz retorike …). Izobražujem se tudi na Centru za psihodiagnostična sredstva, kjer pridobivam znanje iz uporabe psihodiagnostičnih sredstev (psiholoških testov). Vso pridobljeno znanje pri svojem delu povezujem in stalno dopolnjujem.

Zelo uživam tako v vlogi psihologinje, svetovalke – edukantke kognitivno vedenjske terapije, kot v vlogi predavateljice in stalno učeče se posameznice. Vsako priložnost za izobraževanje in razvoj z veseljem izkoristim. Znanje mi pomaga, da svoje poklicno poslanstvo dobro opravljam, nenazadnje pa mi znanje pomaga tudi v osebnem življenju; življenje je resnično polno izzivov in preizkušenj.

Trenutno sem zaposlena kot profesorica psihologije na gimnaziji, poleg tega sem ustanoviteljica in direktorica Zavoda za svetovanje, psihoterapijo, psihodiagnostiko in izobraževanje Identiteta (Svetovalni center Identiteta), v katerem ponujam različne storitve.

Poleg predavanja psihologije in svetovalnega dela na gimnaziji imam veliko izkušenj tudi z delom z otroki s posebnimi potrebami na osnovni šoli, saj sem na različnih osnovnih šolah opravljala ure dodatne strokovne pomoči ter svetovalno delo.

V zasebnem življenju imam zelo rada dobre knjige, filme in naravo.

073-min
Ste pripravljeni narediti korake, ki bodo vaše življenje spremenili na bolje?

Kako deluje psihoterapija?

close-up-of-womans-hands-during-counseling-meeting-EWPC5G8-min

Pri terapijah skladno s situacijo kombiniram različne metode. Svetovanje je ciljno usmerjeno, kar pomeni, da klient in terapevt v prvih srečanjih oblikujeta terapevtske cilje, ki so personalizirani za posameznega klienta. Med srečanji se od klienta pričakuje samorefleksija, npr., klient beleži situacije, v katerih je postal tesnoben, misli, ki so se ob tem pojavljale, stopnjo intenzivnosti strahu oz. tesnobe in podobno. Tako hitreje napreduje, hkrati pa razvija občutek nadzora nad svojim psihofizičnim stanjem. Samorefleksija v času med srečanji posameznika tudi opolnomoča za samostojno premagovanje izzivov tudi po tem, ko se terapija zaključi..

Psihološka pomoč pomaga pri:

  • xy
  • xy
  • xy
  • xy
  • xy