Psihološko svetovanje

Vsakdo potrebuje sočloveka, ki ga razume in mu pomaga najti notranje ravnovesje.

Nevrolingvistično programiranje (NLP) je študij (sklop teoretičnih znanj in praktičnih pristopov), ki proučuje vzorce oz. programe, ki se oblikujejo v interakciji med možgani, jezikom in telesom.

NLP je torej umetnost uporabe jezika in uma, da bi dosegli zastavljene cilje. NLP zagovarja načelo, da imamo ljudje vsa sredstva in možnosti za spremembe, ki jih želimo doseči in se osredotoča na posameznikove vire moči. NLP obsega mnogo tehnik in pristopov, ki so uporabni tako v izobraževanju, psihoterapiji, poslovnem svetu in drugje..
Ob opisu KVT ter NLP ste verjetno opazili, da se oba pristopa zelo dopolnjujeta.
(opis NLP povzet po internem gradivu za študij NLP Praktik, avtor Jani Prgić, 2017).

Beseda nevro se nanaša na živčni sistem in možgane: s čutili prejmemo okrog 2.000.000 bitov informacij na sekundo, možgani pa lahko uspešno predelajo le 134 bitov na sekundo; informacije, ki gredo skozi naše čute, gredo avtomatsko skozi številne filtre, ki prejete informacije zreducirajo do obvladljive količine; osnovni filtri so izbris informacij, popačenje informacij ter posploševanje informacij. Kar ohranimo ali izpustimo, ima odločilen vpliv na to, kako si notranje predstavljamo zunanjo realnost. Notranja predstava zunanje realnosti torej ni popolna in objektivna slika, kot bi jo ustvarili s fotokopirnim strojem, kaj šele, da bi dve osebi eno in isto realnost zaznavali in dojemali enako.

Beseda lingvistično se nanaša na jezik. NLP razlaga, kako jezik, tj. besede, s katerimi poimenujemo dogodke, situacije, osebe … vplivajo na naše razmišljanje, razpoloženje ter vedenje; jezik torej odslikava naše razmišljanje in besede, ki jih uporabljamo, delujejo za možgane obvezujoče ter v telesu povzročajo določene nevrokemične spremembe.

Beseda programiranje se nanaša na notranje procese – na načine, kako razvrščamo svoje misli in dejanja, da bi z njimi dosegli zastavljen cilj. Ti načini so deloma posledica naše osebnosti, izkušenj, vrednot, deloma pa smo jih pridobili v svojem primarnem okolju kot otroci. Skozi programiranje lastnih možganov se lahko učimo novih, učinkovitejših strategij, ki nam v doraslem življenju omogočajo več izbir in s tem doseganja želenih ciljev.

postavljanje ciljev in sprejemanje odločitev
podpora pri sprejemanju samega sebe
oblikovanje novih, bolj funkcionalnih oblik vedenja
sprememba odnosa do dogodkov iz preteklosti
sprememba izkrivljenih prepričanj, ki delujejo omejujoče …

Mladostnike

Psihološko svetovanje in psihoterapija pomaga v naslednji primerih:

 • upad učne motivacije in učnega uspeha
 • poklicno usmerjanje – sprejemanje odločitev, postavljanje ciljev
 • šolska fobija
 • kriza identitete
 • depresivna in anksiozna stanja
 • panični napadi
 • druge oblike anksioznosti
 • težave v medosebnih odnosih
 • priprava na pomembne dogodke (športniki)
 • nespečnost in ostale psihosomatske težave

  V primeru težjih psihiatričnih motenj, zaradi katerih ste že obravnavani pri drugih strokovnjakih, se lahko psihološkega svetovanja/psihoterapije udeležite kot podporne ali dopolnilne terapije, poleg tiste, v katero ste že vključeni in s tem seznanite svojega zdravnika.

 

Odrasle

Psihološko svetovanje in psihoterapija pomaga v naslednjih primerih:

 • razvojne krize (npr. kriza srednjih let)
 • izčrpanost, izgorelost
 • psihosomatske težave (nespečnost, nepojasnjene telesne težave)
 • depresivna in anksiozna stanja
 • stres, soočanje s stresom

 

Otroke

Nevrolingvistično programiranje (NLP) je študij (sklop teoretičnih znanj in praktičnih pristopov), ki proučuje vzorce oz. programe, ki se oblikujejo v interakciji med možgani, jezikom in telesom.

Pozitivni učinki psihoterapije

Kognitivno vedenjska terapija je primerna za vse starosti, tudi za otroke, pri katerih je pristop seveda prilagojen.

 • xy
 • xy
 • xy
 • xy
 • xy

Če načrtuješ za eno leto, posadi seme, če za 10 let, posadi drevo, za 100 let – poučuj.

NA

Dober učitelj ponudi roko, odpre um in se dotakne srca.

NA

Ko je učitelj pripravljen, se začne ponovno učiti.

NA

Kaj lahko pričakujete od NLP?

Raziskava iz leta ... kaže takšne in takšne rezultate
0%
Izboljšanje počutja
0%
Izboljšanje koncentracije
0%
Boljši uspeh v šoli

38% Recovery after
600 Sessions

72% Recovery after
22 Sessions

93% Recovery after
6 Sessions