Psihološko svetovanje

Vsakdo potrebuje sočloveka, ki ga razume in mu pomaga najti notranje ravnovesje.

Kognitivno vedenjska terapija (KVT) je sklop psiholoških pristopov (tehnik, strategij), ki so usmerjene na posameznikovo čustvovanje, misli in vedenje ter doseganje želenih pozitivnih sprememb na teh področjih. Pristop je usmerjen v “tukaj in sedaj”, pri čemer se pri raziskovanju kognitivnih shem (kdo sem, kakšno samopodobo imam, kako vidim druge ljudi, kako si interpretiram trenutne situacije, kako dojemam svet nasploh) dotaknemo tudi okoliščin v otroštvu in mladostništvu, v katerem so te sheme nastale.

Vse tehnike izhajajo iz temeljnega koncepta misel – čustvo – vedenje, kar pomeni, da posameznikove misli (ki so trenutne, avtomatske, vezane na trenutno situacijo, izhajajo pa iz temeljnih bazičnih prepričanj o sebi in svetu in so težje dostopna naši zavesti) močno vplivajo na nevrokemične procese v možganih in telesu (posledično fiziološke procese v telesu) in povzročajo doživljanje čustev. Ti psihofiziološki procesi vplivajo na vedenje, ki je torej končni rezultat naših misli in čustev. Z vedenjem pogosto potrdimo to, v kar verjamemo in tako se ujamemo v začarani krog.

Osnovni cilj ene najnovejših smeri v psihoterapiji je doseči spremembe v doživljanju in vedenju posameznika (ter posledično v medosebnih odnosih), kadar gre za vzorce, ki posameznika omejujejo in vplivajo na kakovost njegovega življenja.

VKT vsebuje kognitivne in vedenjske tehnike; kognitivne se osredotočajo predvsem na identifikacijo posameznih vzorcev mišljenja in nadomeščanjem omejujočih prepričanj z bolj realnimi, spodbujajočimi, medtem ko so novejši pristopi predvsem vedenjski (kot npr. sprejemanje in čuječnost), katerih cilj je toleranca neželjenih simptomov in sprememba odnosa do simptomov, namesto da bi jih na silo nadzorovali in se z njimi bojevali.

čuječnost in sprejemanje,
trening asertivnosti,
trening učinkovite komunikacije in socialnih spretnosti,
tehnike dihanja in relaksacije (sprostitve),
vizualizacija,
vedenjska aktivacija,
modeliranje,
reševanje problemov
izpostavitev situacijam, ki za klienta predstavljajo problem
identifikacija negativnih trenutnih misli in bazičnih prepričanj o sebi ter nadomeščanje le-teh z bolj funkcionalnimi.

V praksi to pomeni, da se kognitivni in vedenjski pristopi prepletajo in dopolnjujejo tudi z ostalim znanjem in tehnikami, ki jih terapevt pridobiva tekom osnovnega študija (psihologije) in podiplomskega izobraževanja.

nespečnost in ostale psihosomatske težave,
anksiozna in depresivna doživljanja
različne oblike anksioznosti (splošna anksioznost, panični napadi, socialna anksioznost, šolska fobija …)
težave v učinkovitem komuniciranju z družinskimi člani, sodelavci, nadrejenimi,
težave z nizko samopodobo
pomoč pri pripravi na stresen dogodek (razgovor za službo, športna tekma, izpit …)
razvojne krize (kriza srednjih let, identitetna kriza) ter za
ostale duševne težave.
Kognitivno vedenjska terapija je primerna za vse starosti, tudi za otroke, pri katerih je pristop seveda prilagojen in je nujno tudi delo s starši.

Primerno za vse starosti

Mladostniki

Psihološko svetovanje in psihoterapija pomaga v naslednji primerih:

 • upad učne motivacije in učnega uspeha
 • poklicno usmerjanje – sprejemanje odločitev, postavljanje ciljev
 • šolska fobija
 • kriza identitete
 • depresivna in anksiozna stanja
 • panični napadi
 • druge oblike anksioznosti
 • težave v medosebnih odnosih
 • priprava na pomembne dogodke (športniki)
 • nespečnost in ostale psihosomatske težave

  V primeru težjih psihiatričnih motenj, zaradi katerih ste že obravnavani pri drugih strokovnjakih, se lahko psihološkega svetovanja/psihoterapije udeležite kot podporne ali dopolnilne terapije, poleg tiste, v katero ste že vključeni in s tem seznanite svojega zdravnika.

Odrasli

Psihološko svetovanje in psihoterapija pomaga v naslednjih primerih:

 • razvojne krize (npr. kriza srednjih let)
 • izčrpanost, izgorelost
 • psihosomatske težave (nespečnost, nepojasnjene telesne težave)
 • depresivna in anksiozna stanja
 • stres, soočanje s stresom

 

 

Otroci

Psihološko svetovanje in psihoterapija v naslednjih primerih:

 • čustvene in vedenjske težave
 • krize ob za otroka travmatičnih dogodkih
 • učne težave, težave z motivacijo in šolskim neuspehom
 • težave v vključevanju v vrstniško družbo

Pozitivni učinki psihoterapije

Kognitivno vedenjska terapija je primerna za vse starosti, tudi za otroke, pri katerih je pristop seveda prilagojen.

 • xy
 • xy
 • xy
 • xy
 • xy

Če načrtuješ za eno leto, posadi seme, če za 10 let, posadi drevo, za 100 let – poučuj.

NA

Dober učitelj ponudi roko, odpre um in se dotakne srca.

NA

Ko je učitelj pripravljen, se začne ponovno učiti.

NA

Oglejte si brezplačen video seminar

Živeti z družino za družino

Tra la la

Kaj lahko pričakujete od KVT?

Raziskava iz leta ... kaže takšne in takšne rezultate
0%
Izboljšanje počutja
0%
Izboljšanje koncentracije
0%
Boljši uspeh v šoli