Izobraževanje

Če bolje razumeš sebe in ljudi okrog sebe, je življenje veliko lažje.

Vsebina predavanja: mladostništvo, kriza identitete, učna motivacija in kako pomagati otrokom in mladostnikom pri dvigu učne motivacije, postavljanje ciljev in organizacija časa, vloga staršev v procesu učenja.

Vsebine delavnic:

medgeneracijsko sodelovanje znotraj učnega okolja, timsko sodelovanje, raznolikost osebnosti na delovnem mestu in učinkovita komunikacija z različnimi tipi osebnosti, konstruktivno posredovanje povratnih informacij, učinkovita komunikacija s sodelavci, učenci in starši, stres na delovnem mestu.

Namenjene so za predmet psihologije na srednji šoli, priprave na splošno maturo v gimnaziji in konzultacije ob pripravi maturitetne seminarske naloge pri psihologiji. Individualno ali v manjših skupinah.